Harranti

Team / Level [D]ÉČKOLevel [D]ÉČKO

Jsou děti (většinou předškolního věku), které chceme připravit na trénink a vytvořit u nich vztah k lyžování a ke sportu.

Specifikace (sumář):

  • Rozvoj pohybových dovedností v přípravě - 1x týdně
  • 3 denní příměstské soustředění v Harrachově
  • U většiny dětí probíhá trénink bez hůlek
  • Většina tréninků je vedena zábavnou a herní formou
  • Trénink v tyčích je pouze občasný k ukázce, co je v budoucnosti čeká

Závody:

  • Minimální počet startů (1-3 v sezóně) v doprovodu rodičů (klubové závody, veřejné závody apod.)